Menu

Atila Kanbir´in son çalışmalarɪ üstüne bir deneme

Kökü uzun yıllar öncesine dayanan büyük bir rüzgar esti seksenli yıllarda bütün dünyada. Zamanın moda deyimiyle periferide kalan ülkeleri derinden etkileyen bu dalgalanma modernizme bir çeşit başkaldırıydı aynı zamanda. Bizim coğrafyamızı da yakından ilgilendiren bu rüzgar çağdaş düşünürleri ve sanatçıları ciddi anlamda sarsmıștı. Postmodern durum olarak dillendirilen bu dalga giderek sığlașan, tektipleștirici, yerel değerleri küçük […]