Menu

Hoşgörüye Övgü*

Hoş bir fıkradır; öyle olduğu için de, tekrarında yarar vardır: Mevlevî dedesi ile Bektaşi babası sohbet ederlermiş. Biliyorsunuz, Mevlevî giysileri bol yenli, Bektaşi giysileri ise dar yenli olup kola yapışıktır. Bektaşi babası sorar:  “Dedem der, giysileriniz neden böyle geniş yenlidir? Ne yaparsınız bununla?” Mevlevî dedesi yanıt verir: “Biz der, insanların bir kusurunu gördüğümüzde, yenimizi şöyle […]