Menu

Genç Bir Şaire Mektup

Her şairin okuması gerekli olan yapıtlardan biri Rainer Maria Rilke’nin “Genç Bir Şaire Mektuplar”dır. Rilke bu mektupları 1903’de başlayarak birkaç yıl boyunca genç şair Franz Xaver Kappus’a yazmış, kendi şiir ve şairin dünyasını anlatmaya çalışmıştır. Sonra bu mektuplar genç şair tarafından kitaplaştırlmıştır. Aradan yüzyıl geçmesine rağmen değerinden hiçbir şey yitirmeyen mektuplardan kısa alınıtlar paylaşmaya çalışacağız: […]