Menu

Aydınlar Görevini Yapıyor Mu?*

İşçi arkadaşlarla yazınsal konularda söyleşirken sık sık ortaya atılan bir soru var: “Yurtta bunca acı olay yaşanıyor. Evler, köyler yakılıyor. Yargısız infazlar sıram sıram genci yere seriyor. Aydınlarda tıs yok. Acaba bunlar görevini niçin yapmıyor?” İşçi arkadaşlar kimi zaman siyasal konulara, kimi zaman kültürel konulara ilgili görünürler. Ama bu ilgi derneklerde yapılan söyleşilere sıkışır kalır. […]