Menu

Gölge Jileti

“Gölge Jileti” taşıyan adamları tanır mısınız? Ayakları altında ezmekle kalmazlar onlar gölgelerini. Köşe bucak keserler gölge jiletleriyle onları. karanlıkta, kuytuda. Karanlıklarında. Her gün doğumunda gölgelerine düşman adamdır onlar. Işık yükselir, Gölgeleri uzar, üç kuruşluk kendilerini geçer. işte o an hasetlerinde ölür, gölgelerini bile keserler “Yapış yapış” Diye tiksinirler gölgelerinden. Aynı tiksindikleri gibi, gerçeğin samimiyetinden. Her […]