Menu

Üç Taş Basamak

Ucu kapalı bir labirentte, uzanıyor, uzanıyorum. Birer adım yalnızca, Demir gibi… Ağır. Soğuk. Kararsız. Mesafe alış bir özleme çıkmasa, Etmese yolumdan, Günden, bugünden beni hep. Çocuksu sevincim yine geçmişte uyusa, Uyuşsa orada. Donsa hatta. Hiç uyanmasam düne. Dibek taşı usul usul kımıldanırken yalnızca tahılı öğütse. Dokunmasa düşlere. Bacalıkta dizili meşe odunu atılmasa kuzineye. Tütmese baca. […]