Menu

In het Osmaanse Rijk was de dichtkunst het meest beoefende literaire genre. Het was het middel bij uitstek om uiting te geven aan gevoelens en gedachten, en als men bijeen was werd er naar hartenlust gedeclameerd en gezongen. Rondtrekkende derwisjen dichtten over hun verlangen naar de eenwording met God, hun voornaamste geliefde en reisgenoot. Volksdichters dichtten over de geliefde naar wie zij in den vreemde verlangden en over de ellendige omstandigheden van het volk. In hun liederen riepen zij op tot kameraadschap en verzet en zochten zij reisgenoten voor de weg naar bevrijding. De hofdichters dichtten naast lofliederen voor hun mecenas over de liefde en andere genoegens, waarin de wijnschenker, de aangesproken geliefde, werd aangemoedigd om de bokalen opnieuw te vullen met de geestbedwelmende robijnrode drank. In deze tweetalige bloemlezing zijn de hoogtepunten van zeven eeuwen Osmaanse poëzie samengebracht.

Sytske Sötemann (1947) is vertaalster van Turkse poëzie en gepromoveerd op Turkse poëzie uit het begin van de twintigste eeuw. Samen met Mehmet Emin Yldrm en Mehmet Çetin stelde ze de bloemlezing Moderne Turkse Poëzie samen. Jan Schmidt (1951) is docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden op het gebied van de Osmaanse geschiedenis, filologie en literatuur. Hij publiceerde talrijke boeken en artikelen, waaronder een vierdelige, geïllustreerde catalogus van Turkse manuscripten in Nederlandse openbare collecties. Sander de Groot (1943) was tot aan zijn pensioen hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden met specialisatie geschiedenis en letterkunde van Turkije.

Yunus Emre (overleden 1320/1321)

Gazel

Laat ons beiden reisgenoot zijn,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.
Laat ons samen het leven delen,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.

Wees jij voor mij onze ogen en oren,
Laat ons op weg gaan naar de vriend.
Maak je van begin tot eind geen zorgen,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.

Laat ons niet in deze wereld geloven,
Laat de vergankelijke ons niet misleiden,
Laat ons niet van elkaar scheiden,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.

Niet deze wereld is immers eeuwig,
Open je ogen en wek je ziel,
Wees voor ons reisgenoot en geliefde,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.

Laat ons uit deze wereld vertrekken,
Laat ons vliegen naar het rijk van de vriend,
Laat ons uit hartstocht de aarde ontstijgen,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.

Eer het doodsbericht ons bereikt,
Eer de dood ons in de kraag grijpt,
Eer de doodsengel zijn aanval doet,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.

Laat ons de ware liefde aanschouwen,
Laat ons het goddelijk bericht vernemen,
Laat ons de minnaar Yunus vinden,
Kom naar de vriend, laat ons gaan mijn lief.

Yunus Emre (overleden 1320/1321)

Gazel

Yoldaş olalım ikimiz
Gel dosta gidelim gönül
Haldaş olalım ikimiz
Gel dosta gidelim gönül

Gel gidelim can durmadan
Suret terkini urmadan
Araya düşman girmeden
Gel dosta gidelim gönül

Gel gidelim kalma ırak
Dost için kalalım yarag
Şeyh’in katındadır durak
Gel dosta gidelim gönül

Terk edelim ili şarı
Dost için kılalım zarı
Ele getirelim yâri
Gel dosta gidelim gönül

Bu dünyaya kanmayalım
Fanidir aldanmayalım
Bir iken ayrılmayalım
Gel dosta gidelim gönül

Biz bu cihandan geçelim
O dost iline uçalım
Arzu hevadan geçelim
Gel dosta gidelim gönül

Kılavuz olgıl sen bana
Yönelelim dosttan yana
Bakmayalım önden sona
Gel dosta gidelim gönül

Bu dünya olmaz payidar
Aç gözünü canın uyar
Olgıl bana yoldaş u yâr
Gel dosta gidelim gönül

Ölüm haberi gelmeden
Ecel yakamız almadan
Azrail hamle kılmadan
Gel dosta gidelim gönül

Gerçek erene varalım
Hakk’ın haberin soralım
Yunus Emre’yi alalım
Gel dosta gidelim gönül

Sytske Sötemann, Jan Schmidt en Sander de Groot (red.), Reisgenoten en wijnschenkers. Osmaanse poëzie. Amsterdam: Uitgeverij Jurgen Maas. 2014.

ISBN13: 9789491921025