Menu

Kemal Yalçın

Yazar Kamil Bulut, ikinci baskısı Almanya’da 2015’te yayınlanan iki ciltlik “KİTABIMIZ” adlı eserinde dört kutsal kitabı Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur’u karşılaştırıyor.

Kamil Bulut

Türkiye’de askeri ve dini konular tabudur. Bu konularda gerçekleri yazmak, yayınlamak çok zor ve belalıdır. Yazar Kamil Bulut belalı ve zor olan dini konuda 30 yıl araştırma yaptı. Din felsefesi, metafizik ve diyalektik üzerinde çalıştı.

Kamil Bulut, Yunanistan’da, İskeçe vilayeti Elmalı köyünde 1940 yılında doğdu. Çocukluğu  2. Dünya Savaşı yıllarında, Yunanistan Nazi ordularının işgali altında iken savaş şartlarında geçti.

1946 yılında, Yunan iç savaşı başlangıcında, daha henüz 6 yaşında bir çocukken ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştı. Çocuk yaşından itibaren İzmir tütün fabrikasında çalıştı.

Çok tutucu Sünni bir aile içinde büyümüştü. Tütün fabrikasına çalışmaya giderken yolda biri Allah’a küfretmişti. Duyar duymaz tanımadığı bu adamı öldürmek istemişti. Bir an düşündü, “Cezasını Allah kendisi versin!” diyerek bu adamı öldürmekten vaz geçti.

Daha sonraki yıllarda, Kur’an’daki ayetlerin ve namaz surelerinin Türkçe anlamlarını merak etti. 1956-1958 yıllarında Apdülbaki Gölpınarlı’nın aktardığı Kur’an’ın Mealini aradı buldu ve okudu.

Ne olduysa  ondan sonra oldu! Sormaya ve sorgulamaya başladı…

1973 yılında Meryem Bulut ile evlenerek Almanya’ya çalışmaya geldi. Sendikacılık yaptı.

1980’den sonra uzun yıllar Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur’u konulara göre karşılaştırmalı olarak inceledi. Evren, yaradılış, cennet cehennem, şeytan, cin, ruh, günahlar, cezalar, işkenceler, toplum düzeni, kölelik, insan hakları, kadın, erkek, evlilik gibi temel konularda bu dört kitabın somut olarak ne dediğini inceledi, araştırdı ve iki ciltlik KİTABIMIZ adlı çok kapsamlı eserini yazdı ve yayınladı.

Birinci Cilt “KİTABIMIZ- İnsanlığın Tanrısı ile din adamlarının tanrısı aynı mıdır?”  başlığını taşıyor. Bu kitabı bastırmak için yayınevi aradı. Hangi yayınevine başvurduysa benzer cevabı aldı: “Bu kitap önemlidir, basılmalıdır, herkes okumalıdır. Fakat ben basamam, kusura bakma!”

2006 yılında Balıkesir’de kendi parasıyla bastırdı. Fakat kitabın dağıtımına izin vermediler. Kendi imkanlarıyla Birinci baskıyı dağıttı, bitirdi.

İkinci baskı için 2010’dan sonra Türkiye’de yayınevi aradı, bulamadı.  2015 yılında Almanya’da, parasını cebinden ödeyerek birinci ve İkinci kitapları bastırdı.

İkinci Cildin başlığı: “KİTABIMIZ- Kutsal kitaplar ilâhi midir, beşeri midir?”

Kamil Bulut din felsefesine göre inanma fenomenini araştırıyor. Sonra inanma fenomeninin nasıl inanca dönüştüğünü, kutsal kitapların dogmatik yapılarını inceliyor.

Din felsefesinde her soru sorulabilir. Fakat dinlerde, kutsal kitaplarda her soru sorulamaz. Örneğin “Evrende her şey yaratılmıştır. Her şeyi Allah yatmıştır. Her şeyin bir yaratanı varsa, Allah’ı kim yaratmıştır?” şeklinde düşünmek ve bu soruyu sormak büyük günahtır, her şey sorulabilir, fakat bu soru sorulamaz.

Kamil Bulut, düşünmeye ve düşünceye sınır koymuyor. Beynini özgür bırakıyor ve büyük bir sorumlulukla sorulamayan soruları soruyor ve cesaretle cevaplarını veriyor. Kamil Bulut işte bu noktada tabuları yıkıyor.

Birçok yazar, araştırmacı dört kutsal kitaptan birini yüceltirken, diğerlerini eleştiriyor, taraflı davranıyor.

Kamil Bulut ise dinler ve kutsal kitaplar ile arasına eşit mesafe koyuyor. Kendi inancının içinde saklı tutuyor. Dört kitaba eşit değer vererek, aynı saygıyı ve sorumluluğu göstererek çok tutarlı davranıyor.

“KİTABIMIZ 1 ve 2” bu nedenle Türkiye’de bir ilktir. Cesur bir başlangıçtır.

Evrende her şey değişim ve oluşum içindedir. Değişmeyen sadece değişimin kendisidir.  Bilimsel felsefede gerçekler zaman ve mekâna bağlıdır. Kutsal kitapların meydana çıktığı zaman ve mekân çok değişmiştir. Kutsal kitapların çıktığı zamanlarda dünyada kölelik sistemi vardı. Bu nedenle dört kutsal kitap köleliği doğru bir gerçeklik kabul eder.

Fakat zaman çok değişti. İnsanlık çok gelişti. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile kölelik kaldırıldı. Günümüzde köle çalıştırmak ve köleliği savunmak suçtur.

Kutsal kitaplar bu nedenle zamana ve mekâna göre yenilenmeli, zamana uymayan açıklamalar, kurallar, emirler ayıklanmalıdır.

Kamil Bulut 30 yıllık inceleme ve çalışmalar sonunda bizlere bu gerçekleri anlatmaya, göstermeye çalışıyor, ulaştığı gerçekleri bizlerle paylamak için çabalıyor.

Kamil Bulut’a daima çalışma imkanı sağlayan, yanından hiç eksik olmayan Öğretmen Meryem Bulut’a, sevgili evlatları Kaan ile Dilek’e çok teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Kamil Bulut’a ve Kamil Bulut’lara sahip çıkmak özgürlüğe ve özgür düşünceye sahip çıkmak demektir. Kamil Bulut su gibi berrak, ekmek gibi temizdir. Kitaplarını okuyunca siz de Kamil Bulut’u yakından tanıyacaksınız.

Çok teşekkür ederim Değerli Yazar Kamil Bulut! Bize evrenin, bu dünyanın ve öte dünyanın kapılarını cesaretle açıyorsun. Sağ olasın! Kalemin ve yüreğin dert görmesin! Ömrün su gibi uzun olsun!

Değerli okuyucular ve sevgili sayfa arkadaşlarım bu kitabı okumanızı sizlere öneriyorum.

KİTABIZ 1-2, özel indirim  30.-€ +Posta masrafı. Almanya için 5.-€, Avrupa için 10.-€

Sipariş adresi:  [email protected]

Bochum, 4 Temmuz 2020

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *