Menu

Anamın sık sık kullandığı bir sözcük vardı: ‘İçli’ Anamın kullandığı anlamıyla bu sözcük içinde duyarlılığı, merhameti, acımayı ve paylaşım gibi değerleri barındırır.

Şair de içli olandır. O, réel gündeme göre günde yirmi defa evrim geçirmek durumunda olan aklın peşinden gitmez. Şair duygularının mantığında dolaşır. Kendisini yüreğinin akışına salar. Orada adalet, dostluk ve paylaşım gibi evrensel değerler üzerinden dünyaya, insana ve yaşama dair pozisyon alır. Mevlana, yüreğin akışında gitmenin çok çetin bir yol olduğunu söyler. Ona göre aşk yüreğin akışındadır ve oldukça çileli bir yoldur. ‘İnsanı harap eder’ der ve ekler: ‘defineler de zaten harabelerden çıkar’.

Şair sanatçı kişiliğiyle zaman zaman düzenle kavgalıdır; ama yaşama hep sevdalıdır. Yaşamı ve yaşatmayı önüne koymuş bir şair, insanın en derinine iner ve böylelikle söylemlerinde ve yapıtlarında evrenselliği yakalar. Yazdıkları dünyanın her yerinde herkese hitap eder.

Bundan dolayıdır ki, Türk’ün şairi yoktur, Türk şair vardır; Hollandalının şairi yoktur, Hollandalı şair vardır….vs. Şair etnisite üstü ve millliyet üstü bir pozisyon alması durumunda bakışlarında, yargı ve değerlendirmelerinde adaleti yakalar. Zaten bundan güç alarak düzene kafa tutabilir.

Düzene kafa tutma adına ‘Parçalanmaktan korkmayalım’, ‘Türk, Kürt yazarlar birliği’ gibi kulağa hoş gelen söylemlerin arkasında duran şairlerin ve edebiyat kurumlarının şiirlerinde din, dil, kültür ve ırk farklılıklarına vurgu yaparak evrensellikten uzak bir portre çizmeleri üzücüdür. Yaşadıkları veya içinden kopup geldikleri Anadolu topraklarıdır. Anadolu aynı zamanda bir kültür bütünlüğünün adıdır ve tarih boyunca farklı kültürlerin geçiş noktası ve yerleşim yeri olması itibariyle de, edebiyatta ve sanatta evrenselliği yakalayabilme fırsatı sunan ciddi bir zemindir.

Şair yüreğinde aşkı olandır. Yüreğinde aşkı olan şair ağır şairdir. Yüreğinde aşkı olan şair kendisini aşmış ve adamış ve bir yola girmiş insandır. ‘Aşk durgun gölde halkalar yaratan taş gibidir’. Plato der ki; yaptıklarınızın ve düşündüklerinizin kalitesi girmiş olduğunuz yolla ölçülür. Yüreğinde aşkı olan insan bir yola girmiş insandır. Bu yol bazen aşkını dağlara yazdırır, bazen mahpus damlarını gezdirir, bazen şarabın tadında sızdırır ve bazen de idam sehpalarında ölümsüzleşir. Yirmili yaşlarda idama giderken hala halkım diyebilen Denizlerin aşkı, idam sehpasından ışık zerrecikleri gibi gönüllerde ebedileşen Pir Sultanların aşkı, ömrü sürgün Nazım’ın aşkı, Necip Fazıllar’ın aşkı, Mehmet Akifler’in aşkı, Mevlanaların, Yunusların, Bektaşilerin aşkı işte bir yola girmişlerin aşkıdır.

Aşkla başladığınızda bütün kutsallar insani olur. Aşkın ölümü yoktur. Aşk gönüllerde tüneyerek ve türeterek ebedileşir. Aşk herkesin sahiplendiği; ama herkesin paylaşamadığı değerler bütünüdür. Yozgatlı Karacaoğlan, Silifkeli Karacoğlan, Tarsuslu Karacoğlan aslında aynı Karacoğlandır. Herkes tarafından sahiplenilen; ama paylaşılamayan aşk ummanıdır.

Ufkunuzun boyutu yürüdüğünüz uzaklık kadardır. Aşk yürümektir. Daha iyisine, daha insani olanına ve onu insana getirmeye yönelik bir yürüyüştür. Mevlana der ki; ‘aşk bir seferdir’. Bu sefere çıkan her yolcu, istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur.’

Son olarak: şairin bütün yolları sevgiye çıkar. Eğer çıkmıyorsa şair o yollarda yürümüyor demektir.

Yüreği aşk dolu şairlerin şiirlerinde buluşabilmek umuduyla….

29 Aralık 2018

Published in Eleştiri Türkçe

Muzaffer Yanık

Muzaffer Yanık

lköğretimi doğup büyüdüğü köyü olan Pasinler, Köprüköy ilçesine bağlıGüzelhisar Köyü’ nde, orta ve lise eğitimini de Erzurum’da yapmış. Halen yaşadığı Hollanda’ya 1981 yılında aile birleşimi yoluyla gelmiştir. Bir yılı aşkın bir dil eğitiminden sonra Pedagoji Akademisini bitirmiş ve ardından Yüksek Dereceli Pedagoji eğitimini ve daha sonra da Master of education düzeyinde orthopedagoji eğitimini tamamlamıştır. Sırasıyla, İlköğretimde öğretmenlik, belediye düzeyinde ana dili ve kültürü eğitim koordinatörlüğü ve temel eğitime yönelik olarak eğitim uzmanlığı yaptı. 2004 – 2006 Yılları arasında Hollanda Milli Eğitim kanlığı, Hollanda Belediyeler Birliği, Hollanda İşverenler Birliği ve sendikalar adına ülke genelinde anadili ve kültürü öğretmenleriyle ilgili Sosyal Planın koordinatörlüğünü yaptı. Şu anda, Hollanda da Avans University, Higher Professional Education, bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Hollanda’daki Türk Toplumuna yönelik sosyal faaliyetlerde aktif görevler almıştır. Türkler için Danışma Kurulu Üyeliği, Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu Başkanlığı bunlar arasındadır. Öykü ve şiir yazmaktan, edebî içerikli dost sohbetlerine katılmaktan büyük haz alır. Ayrıca ‘Sensizliği üşüyorum’ isimli bir de şiir kitabı bulunmaktadır.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.